Introduktion til P-BB

Produkter til bæredygtigt byggeri (P-BB)

Molio – Byggeriets Videnscenter har i samarbejde med Miljøforum Fyn og softwarevirksomheden Processio skabt en professionel database med produkter, som enten har bæredygtige egenskaber eller som bidrager til et bæredygtigt byggeri.

Baggrunden for databasen er en stigende efterspørgsel på produkter til energieffektivt, grønt og bæredygtigt byggeri, samt produkter til et sundt indeklima. Efterspørgslen kommer fra byggebranchen som helhed, men særligt bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende udtrykker behov for en database, hvor produkter kan sammenlignes på egenskaber og ydeevne i forhold til bæredygtighedsparametre.

P-BB er opdelt i seks temaer:

  • Konstruktioner
  • Komplettering
  • Klimaskærm
  • Inventar
  • Installationer
  • Landskab

Under disse temaer ligger der ca. 110 hovedgrupper.

Produktleverandører har mulighed for at registrere produkter i databasen med dokumentation for miljøcertificeringer, EPD, certificering i forhold til indeklima samt indhold af evt. miljøbelastende materialer/stoffer, LCA, social bæredygtighed, m.v.

Udover produktdokumentation er det muligt at se produkter og produktvariationer.

Såfremt en leverandør ikke p.t. har en certificering eller anden officiel dokumentation, der kan uploades til databasen, vil leverandøren kunne beskrive produktet og dets egenskaber. Dette vil ofte være tilstrækkeligt til at give et billede af produktets egenskaber, og vil til dels dokumentere, hvorvidt produktet kan betragtes som bæredygtigt.

Alle leverandører, som registrerer produkter med tilhørende dokumentation og beskrivelser på databasen, afgiver oplysninger under en ”tro og love-erklæring”, og hæfter dermed for at de registrerede data er valide.

Udover værktøjet til produktsøgning kan du på P-BB finde nyheder, artikler og blogs om bæredygtighed, og du kan tilmelde dig et nyhedsbrev for at være i forreste linje med nyheder og udvikling inden for produkter til bæredygtigt byggeri.

P-BB ønsker desuden at indgå samarbejde med så mange bæredygtige foreninger, organisationer, netværk, virksomheder etc. som muligt, for at belyse og italesætte bæredygtighed inden for byggeriet, samt udveksle evt. nye erfaringer om byggemetoder, lovmæssige foranstaltninger og økonomiske fordele ved bæredygtighed.
For dig som bruger er databasen gratis. Den nuværende udgave, version 1.0, vil løbende udvikles og forbedres for at sikre bedst mulig funktionalitet for brugerne.

Som bruger eller leverandør har du mulighed for at skrive til os med forslag til ændringer eller forbedringer på mail@p-bb.dk.

God fornøjelse med P-BB, vi håber den kan være til gavn for alle der lægger vejen forbi.

Om Molio – Byggeriets Videnscenter

Molio (tidl. Byggecentrum og bips) er en fondsdrevet, selvejende, non-profit organisation, som er uafhængig af særinteresser.

Formålet for Molio er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering. Vores produkter og services udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling.

Klik her for at downloade introduktion og vejledning til oprettelse på P-BB