C90 moduler

Når du lejer Cramo Adapteo's topmoderne C90-moduler til midlertidig genhusning, får du langt fra en containerløsning. Modulerne har et stilfuldt design, er udarbejdet i kvalitetsmaterialer og giver følelsen af, at det ikke er en midlertidig løsning. C90-modulserien er ikke kun til midlertidig genhusning. Konceptet er gennemtænkt, således at den kan opgraderes til en permanent løsning.

C90-systemet opfylder de høje internationale standarder. Systemet er kendetegnet ved moderne design, hvor funktion, arbejdsmiljø og energiforbrug har været de styrende elementer i udviklingsarbejdet. En modulløsning bestående af vores C90-system giver mulighed for en kreativ ruminddeling, der udover funktionalitet også giver inspiration og velvære.
C90 passer såvel til skoler og institutioner som til kontorer og beboelse, herunder studieboliger, håndværkerboliger samt plejeboliger.

Materialer

Hvad består produktet af?

BÆRENDE SYSTEM:
Fundament: almindelig opklodsning i træ eller Lecasten på betonfliser ved 3-etagers byggeri.
Tagkonstruktion: Dimensioneret til snezone III. Brandklasse REI 60. U-værdig: 0.12W/m2K.
Facade: Facadeplader af fibercement. Brandklasse REI 60. U-værdi: 0.15 W/m2K.
Gulvbjælkelag: Brandklasse REI 30. U-værdi: 0.15 W/m2K. Tilladt belastning 2.5 kN/m2.

VINDUER:
Faste og oplukkelige vinduer. Alle vinduer har solbeskyttelsesglas, der minimerer varmebestrålingen og skaber et mere jævnt og behageligt indeklima. U-værdi: 0.78 W/m2K.

UDVENDIGE DØRE:
Aluminiumdøre M15, dobbeltdøre. U-værdi: 1.0-1,77 W/m2K.

INDVENDIGE DØRE:
Massive døre EI30, 35db med dørsikring og gummipakninger.

DØRKARME:
Dørjarme i standart hvid.

TRAPPER I TRAPPESKAKT:
Ståltrapper med rustfrit stålgelænder. Første og sidste trin i kontrastfarve. Gelændere efter handicap standarter.

Er produktet omfattet af kemikalielovgivningens mærkningsbestemmelser?

Nej

Indeholder farlige stoffer

Nej

Indgår der genanvendt materiale i produktet?

Nej

Indgår der knappe ressourcer i produktet?

Nej

Certificeret ift. bæredygtighed

Nej

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. materialer?

Vi tilbyder solceller, som gør, at modulopstillingen bliver opgraderet til en permanent løsning.

Fremstilling

Er produktet CE-mærket, eller er der udarbejdet en byggevaredeklaration for produktet?

Ja

Har miljøvaredeklaration (EPD) http://www.epddanmark.dk

Nej

Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem

Nej

Omfattet af anden certificering

Nej

Transport

Hvor kommer produktet fra?

Danmark

Indbygning

Giver tilvirkning og indbygning af produktet anledning til arbejdsmiljørisici?

Nej

Link til egen hjemmeside

https://www.cramoadapteo.dk/

Brugsfase

Udskiller farlige stoffer

Nej

Hvad er levetiden på produktet, med den foreskrevne vedligeholdelsesfrekvens?

30 år

Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af indeklima?

Nej

Social bæredygtighed

Termisk komfort

Bygningen opvarmes direkte med elektricitet. Central, trådløs varmestyring med natsænkningsfunktion fås som tilvalg. Som alternativt varmesystem fås en vandbaseret system med varmekilde i form af en varmepumpe eller fjernvarme.

Indendørs luftkvalitet

Modulerne ventileres med et centralt ventilationsaggregat placeret i teknik-modulet. Ventilationsaggregatet har energibesparende ventilatormotorer til ventilation og udsugning, effektive luftfiltre, roterende varmevekslere til varmegenvinding, integrerede kølingfunktioner samt et elektrisk alternativt vandbårent eftervarmebatteri.

Visuel komfort

Samtlige inderlofter er monteret med akustiklofter for at minimere efterklangstid og skabe et godt arbejdsmiljø.
Alle lysarmaturer er monterede direkte i loftet og er udstyret med bevægelsessensorer i loftudtag.
Farver: Loft: NCS 0502Y, Vægge: Glasfibervæv G100 NCS 0500-N.

Tryghed og sikkerhed

C90-systemet giver ekstra tryghed, da modulerne er CE-mærket. Det betyder, at de følger den seneste europæiske lovgivning på markedet om sundhed, sikkerhed, funktion og miljø.

Bidrag til arkitekturen

Areal: 26-38 m2
Længde: 9600/10700 mm
Bredde: 2960/3035/3950 mm
højde: 3375-3646 mm
Indvendig højde: 2700mm
Vægt: Varierer fra 6 til 11 tons

Teknisk kvalitet

Bortskaffelse/genanvendelse

Kan produktet, eller dele heraf, genbruges til dets oprindelige formål?

Ja

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

Nej

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Nej

Har producenten etableret et system for tilbagetagning og recirkulering af produktet efter endt brug?

Ja

Er produktet designet med henblik på adskillelse og genanvendelse (DfD)?

Nej