Isocell papirisolering

Isocell papirisolering er Natureplus certificeret, hvilket er en identifikation af, at det hører til de bedste produkter til bæredygtige byggerier.

Isocell papirisolering er særdeles velegnet til alle former for byggeri, og i sin form af papirgranulat har det gode isoleringsegenskaber til både nybyggeri og efterisolering. Med papirisolering undgås kuldebroer.
Papirisolering anvendes primært til loft-konstruktioner, i etageadskillelser, i hulmure og i skillevægge.
Isocell papirisolering tillader fugt at passere uden at det går ud over isoleringsevnen. grundet dette kan dampspærren ofte undværes andre steder end ved badeværelset. Dette betyder, at huset kan ånde.

Materialer

Hvad består produktet af?

Genbrugsaviser

Er produktet omfattet af kemikalielovgivningens mærkningsbestemmelser?

Nej

Indeholder farlige stoffer

Ja

Farlige stoffer

Boric acid

Indgår der genanvendt materiale i produktet?

Ja

Genanvendt materiale

Aviser

Indgår der knappe ressourcer i produktet?

Nej

Certificeret ift. bæredygtighed

Ja

Certificeringer ift. bæredygtighed

Andre
NaturePlus certifikat.pdf

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. materialer?

Isocell papirisolering består 90 % genbrug og bidrager dermed til en miljømæssig bæredygtig isoleringsløsning med en meget lav termisk ledeevne (λD = 0,039 W/mK) og er samtidig effektivt og renligt at arbejde med.

Fremstilling

Er produktet CE-mærket, eller er der udarbejdet en byggevaredeklaration for produktet?

Ja

CE-dokument

Isocell CE mærkning.pdf

Har miljøvaredeklaration (EPD) http://www.epddanmark.dk

Ja

EPD dokument

20180118 EPD_Core_ECIA-version 2.4.pdf

Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem

Nej

Omfattet af anden certificering

Nej

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. fremstilling?

Der bruges ca. 213 Mj/M3 til fremstilling af Isocell papirisolering. Ca. 1/3 af den energi, der bruges til fremstilling af mineraluld.

Transport

Hvor kommer produktet fra?

Sverige

Hvordan transporteres råvarerne til produktionsstedet?

Med eksportbil

Indbygning

Giver tilvirkning og indbygning af produktet anledning til arbejdsmiljørisici?

Nej

Link til egen hjemmeside

Brugsfase

Udskiller farlige stoffer

Nej

Hvad er levetiden på produktet, med den foreskrevne vedligeholdelsesfrekvens?

50 år

Hvad kræver produktet i forhold til drift og vedligehold?

Ingen krav til vedligehold

Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af indeklima?

Ja

Certificeringer ift. indeklima

Andre
NaturePlus certifikat.pdf

Social bæredygtighed

Termisk komfort

Høj varmekapacitet i forhold til overophedning

Termisk komfort - Dokument

Isocell info og datablad 17-08-2017.pdf

Teknisk kvalitet

Produktdatablade

Isocell info og datablad 17-08-2017.pdf

Link til produktdatablad, byggevaredeklaration el. lign.

http://www.cbidanmark.dk/Files/Images/cbi-danmark/PDF/IsoCell_Datablad_NR2_160817.pdf

Bortskaffelse/genanvendelse

Kan produktet, eller dele heraf, genbruges til dets oprindelige formål?

Ja

Kan udtages og genindbygges, uden at der dags dato er dokumenteret tekniske data på genbrugsmaterialet. Læs mere her: http://www.cbidanmark.dk/hvorfor-cbi/nyheder/efter-flere-aartier-ligger-isocell-formstabilt-paa-loftet?Action=1&PID=9900

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

Nej

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Nej

Har producenten etableret et system for tilbagetagning og recirkulering af produktet efter endt brug?

Nej

Er produktet designet med henblik på adskillelse og genanvendelse (DfD)?

Nej