Rockpanel Lines

Rockpanel Lines² er designet som profileret beklædning, og er især velegnet til vandret montering. Det innovative produkt er et holdbart og vedligeholdelsesvenligt alternativ til eksisterende profilbrædder.

Rockpanel facadeplader er fremstillet af stenarten basalt. Selvom pladerne er lavet af sten, er de lige så lette at bearbejde som træ. Derfor er disse holdbare Rockpanel plader blandt de foretrukne materialer til ventilerede facadekonstruktioner, samt vedligeholdelsesfrie stern, vindskede og gavl-løsninger. Som en del af ROCKWOOL koncernen slår vi på at levere høj kvalitet og unikke facadeløsninger. Rockpanel har modtaget en EPD miljødeklaration af BRE Global, med karaktererne A+ og A til forskellige konstruktioner og en anerkendt levetid på min. 60 år.

Materialer

Hvad består produktet af?

Basalt

Er produktet omfattet af kemikalielovgivningens mærkningsbestemmelser?

Nej

Indeholder farlige stoffer

Nej

Indgår der genanvendt materiale i produktet?

Ja

Genanvendt materiale

Indgår der knappe ressourcer i produktet?

Nej

Certificeret ift. bæredygtighed

Ja

Certificeringer ift. bæredygtighed

Cradle to Cradle

Svanen

Andre

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. materialer?

Rockpanel er basert på basalt natursten, som er et naurligt forekommende råmateriale i uudtømmelige, let tilgængelige mængder. I overensstemmelse med koncernens politik udvindes råmaterialerne så tæt på produktionsstedet som muligt. Den naturlige produktion af basalt er større end hele verdens efterspørgelse af stenuldsprodukter.

Fremstilling

Er produktet CE-mærket, eller er der udarbejdet en byggevaredeklaration for produktet?

Ja

Har miljøvaredeklaration (EPD) http://www.epddanmark.dk

Ja

EPD link

http://www.rockpanel.dk/certifikater/

Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem

Nej

Omfattet af anden certificering

Nej

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. fremstilling?

Rockpanel er baseret på basalt natursten, som er et naturligt forekommende råmateriale i uudtømmelige, let tilgængelige mængder. I overensstemmelse meed koncernens politik udvindes råmaterialerne så tæt på produktionsstedet som muligt. Den naturlige produktion af basalt er større end hele verdens efterspørgesel efter stenuldprodukter. Som en del af ROCKWOOL koncernen er virksomheden forpligtet til at anvende miljøvenlige produktionsmetoder. Produkterne fremstilles ved brug af grøn energi. Procesaffald genanvendes og retuneres til produktionsprocessen som råmateriale kan bestå af genbrugsmaterialer, herunder affald fra andre brancher. Højest 25 % af råmaterialet kan bestå af genanvendt materiale. Takket være en yderst effektiv frestillingsproces kan der fremstilles over 400 m2 facadebeklædning af 1 m3 basalt.- Rockpanel produktionen er ISO 14001 certificeret, og produkterne er malet med vandbasert grunder og dækfarve.

Transport

Hvor kommer produktet fra?

Holland

Indbygning

Giver tilvirkning og indbygning af produktet anledning til arbejdsmiljørisici?

Nej

Link til egen hjemmeside

http://www.rockpanel.dk

Brugsfase

Udskiller farlige stoffer

Nej

Hvad er levetiden på produktet, med den foreskrevne vedligeholdelsesfrekvens?

60 år

Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af indeklima?

Nej

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. brugsfasen?

Rockpanel er letvægts plader, som er sikre og nemme at montere. Produkterne fås i forskellige formater, og da dækmalingen ikke er retningsfølsom, holdes affaldet ved montering nede på et minimum. Rockpanel produkterne er klassificeret som brandsikre byggematerialer, de er ekstremt vejrbestandige og påvirkes ikke af ændringer i temperatur og luftfugtighed. Beklædningen behøver kun lidt vedligeholdelse, og rengøring kræver ikke giftige stoffer. Stenuldsbeklædningen er endvidere brandsikker og har en levetid på ikke mindre end 60 år. Denne levetid er certificeret af en uafhængig kilde.

Social bæredygtighed

Etik og CSR - Dokument

rockwool-group-sustainability-report-2016.pdf

Teknisk kvalitet

Produktdatablade

rockpanel_eta_ Lines 8 og 10 mm.pdf

Bortskaffelse/genanvendelse

Kan produktet, eller dele heraf, genbruges til dets oprindelige formål?

Ja

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

Ja

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Nej

Har producenten etableret et system for tilbagetagning og recirkulering af produktet efter endt brug?

Ja

Er produktet designet med henblik på adskillelse og genanvendelse (DfD)?

Ja

Hvordan er produktet bæredygtigt ift. bortskaffelse/genanvendelse?

Rockpanel pladerne kan fastgøres på forskellige måder og er således velegnede til fastgørelsessystemer, der er designet med øje for senere afmontering. Produkterne er fuldt genanvendelige og kan bruges til produktion af nye stenuldsprodukter uden kvalitetstab