Vilkår og betingelser:

Brug af P-BB er underlagt de vilkår og betingelser, der fremsættes nedenfor. Brug af P-BB forudsætter at brugeren er enig i og overholder følgende vilkår og betingelser.

P-BB garanterer ikke for omfanget, rigtigheden eller nøjagtigheden af de resultater, fremskaffelsen og brugen af P-BB’s informationer afstedkommer. P-BB er ikke ansvarlig overfor brugere eller andre med hensyn til unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsagen, i informationer, eller eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse.

Brugere, der uploader materiale på P-BB er ansvarlig for indholdet af dette. P-BB er ikke ansvarlig for indholdet af meddelelser eller informationer, sendt af brugere eller for indholdet af informationer fra tredjepart på Internettet, selv om det er tilvejebragt via P-BB.

P-BB forbeholder sig retten til efter eget skøn at gennemgå, redigere eller slette hvilket som helst tredjepartsmateriale som P-BB måtte finde ulovligt, anstødeligt eller på anden måde upassende.

Brugere kan via links få adgang til andre sites på Internettet. Som ikke er en del af P-BB’s side. P-BB påtager sig ikke ansvar for nogen form for materiale uden for P-BB, der er tilgængelig via sådanne links. 

Brugeren er indforstået med at holde P-BB skadesløs for enhver form for skader, tab, omkostninger eller udgifter som P-BB, deres personale eller samarbejdspartnere måtte pådrage sig som følge af materiale lagt på P-BB af brugeren.